fbpx

Syngonium podophyllum 'Red Spot' / 'Pink Splash'