fbpx

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Szigeti Orsolya E.V. (székhely: 1238 Budapest, Majori út 4/5., nyilvántartási szám: 53322641, adószám: 69534157-1-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://officenoveny.hu
A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető az itt.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Szigeti Orsolya E.V.
Székhely: 1238 Budapest, Majori út 4/5.
Telefon: +36 20 / 450 36 00